Znaleziono 10 artykułów

Dorota Nawrat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów Dorota Nawrat s. 21-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Developing innovative competencies in view of biographies of innovative managers Dorota Nawrat s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Career guidance in combating social exclusion and pathology among adolescents Dorota Nawrat s. 53-64
Twórczość jako źródło innowacyjności zespołów zadaniowych Dorota Nawrat s. 77-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak uczymy się technologii informatycznych wobec potrzeb rynku pracy? Dorota Nawrat s. 105-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja dorosłych w środowisku pracy: stymulatory i inhibitory Dorota Nawrat s. 145-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ klimatu organizacyjnego na psychologiczne koszty pracy Dorota Nawrat s. 145-159
Wspieranie innowacyjności poprzez kształtowanie klimatu pracy Dorota Nawrat s. 157-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Portfolio kompetencji nabytych w rodzinie szansą powrotu na rynek pracy Beata Marcinkowska Dorota Nawrat s. 171-177
Przygotowanie do planowania kariery zawodowej - w oparciu o założenia i realizację projektu Leonardo da Vinci NAVIGUIDE Dorota Nawrat s. 201-210