Znaleziono 9 artykułów

Alina Szepelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim = The investment in human resources as a factor of the company’s development in podlaskie voivodeship area Alina Szepelska s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim = The investment in human resources as a factor of the company’s development in podlaskie voivodeship area Alina Szepelska s. 143-154
Charakterystyka samozatrudnienia i innych wybranych mierników potencjału przedsiębiorczego województwa podlaskiego Alina Szepelska s. 171-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty samozatrudnienia kobiet jako formy przedsiębiorczości Alina Szepelska s. 173-183
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej Alina Szepelska s. 250-261
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej Alina Szepelska s. 250-261
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Alina Szepelska s. 290-300
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Alina Szepelska s. 290-300
Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego Alina Szepelska s. 367-378
  Zacytuj
 • Udostępnij