Znaleziono 14 artykułów

Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz Agnieszka Łuczak s. 51-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie na odległość Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 57-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz Agnieszka Łuczak s. 79-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynnik ludzki a sukces i ryzyko przedsięwzięć projektowych, realizowanych w sektorze publicznym Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 83-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces doboru personelu do wirtualnego zespołu projektowego Katarzyna B. Białas Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 89-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaufanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zaufaniem pracowników w sytuacji kryzysu Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 105-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie medialnym Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 134-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych Małgorzata Krajewska-Nieckarz Monika Sobczyk s. 173-183
Nowoczesne systemy i aplikacje IT wspierające zarządzanie przedsiębiorczą organizacją Katarzyna B. Białas Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 185-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zaangażowania pracowników w zarządzaniu firmą rodzinną Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 211-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Style kierowania małą firmą rodzinną a postawy rodzicielskie Małgorzata Klimka Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zespoły zarządzające w małych przedsiębiorstwach rodzinnych Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 293-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
W kierunku nowych struktur organizacji sektora publicznego Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 315-327
  Zacytuj
 • Udostępnij