Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich Aleksander Noworól s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania jakością jako przykład kompleksowego projektowania, realizacji i ewaluacji usługi – podejście procesualne i strukturalne Aneta Jakonis s. 19-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ procesu globalizacji i kultury na zachowania konsumentów – globalne podobieństwa i lokalne różnice Andrzej Woźniak s. 37-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasada subsydiarności – jako norma prawna Unii Europejskiej Iwona Żukowska s. 49-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kobiety i stereotypy oraz różne style zarządzania zasobami ludzkimi Magdalena Byczkowska s. 82-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza procesu zarządzania w warunkach uelastycznienia rynku pracy – różnice kulturowe Agata Hilarowicz Grażyna Osika s. 101-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 116-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych Katarzyna Durniat s. 132-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania dla polskich managerów w wielokulturowych organizacjach i środowiskach Michał Piątek s. 153-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym w jednostkach organizacyjnych Policji Joanna Łuczak s. 162-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oddziaływanie uwarunkowań kulturowych na postawy i zachowania organizacyjne pracowników Waldemar Walczak s. 177-191
  Zacytuj
 • Udostępnij