Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Paweł Trippner s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Active listening skills in crisis negotiations Michał Chmielecki s. 13-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Supervision and control as constituents of managing an organization illustrated with an example of Police Joanna Łuczak s. 23-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Korzyści z zastosowania ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu Oksana Seroka-Stolka s. 39-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
The identity and demarcation of management in family of social sciences Łukasz Sułkowski s. 55-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ontologia definicji modeli biznesowych przedsiębiorstwa Andrij Chukhrai s. 69-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ innowacji na kryzys nadmiernej konsumpcji Nataliya Chukhray s. 85-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kapitału intelektualnego na kreowanie zarządzania wiedzą Elżbieta Markiewicz s. 101-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
The multiple meanings of management Łukasz Sułkowski s. 117-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika zarządzania organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury Agnieszka Ślusarczyk s. 131-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zagadnienia administracyjnoprawne Internetu Krystyna Celarek s. 145-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersje wokół społeczno-ekonomicznych skutków inflacji – aspekty teoretyczne Tomasz Grabia s. 161-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota rynku finansowego Edyta Lulewicz s. 185-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposoby ograniczania szarej strefy Mariusz Sokołek s. 205-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Assessment of investment policy independence of the second pillar old-age pension institutions Paweł Trippner s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość informacji bankowej Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 239-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej pionowej jako podstawowego czynnika rozwoju internacjonalizacji sektora MSP w Polsce : na przykładzie firmy CSY S.A. z Iławy Aneta Ejsmont s. 261-274
  Zacytuj
 • Udostępnij