Znaleziono 33 artykuły

Michał Chmielecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Michał Chmielecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Michał Chmielecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Multi-Cultural Customer Service in 3PL Michał Chmielecki s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań Michał Chmielecki s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Active listening skills in crisis negotiations Michał Chmielecki s. 13-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Płeć przełożonego a preferencje pracowników w świetle wyników badań Michał Chmielecki s. 17-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Umiejętności i kompetencje kadry zarządzającej w logistyce Michał Chmielecki s. 21-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych Michał Chmielecki Piotr Goetzen Marcin Hernes s. 21-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystywanie facebooka jako narzędzia marketingowego przez łódzkie firmy z sektora MŚP Michał Chmielecki s. 35-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria interpersonalnego oszustwa w negocjacjach Michał Chmielecki s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of Social Networking Sites in modern recruitment – empirical study Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 63-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywacja pracowników w urzędach gmin w województwie łódzkim Michał Chmielecki s. 65-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postrzeganie lobbingu przez polskich przedsiębiorców – wyniki badań Michał Chmielecki s. 67-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ konfucjanizmu na praktykę zarządzania w Chinach Michał Chmielecki s. 81-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
A Comparative Study of Attitudes towards Entrepreneurship between Polish and British Students Michał Chmielecki Robert Seliga s. 89-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Development of corporate entrepreneurship in the context of human resource management and organiza - tional culture in Polish organizations – research results Michał Chmielecki s. 101-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Negocjacje w Państwie Środka Michał Chmielecki s. 120-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka negocjacji w kulturze arabskiej Michał Chmielecki s. 121-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje Michał Chmielecki s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Images of Entrepreneurs - Research Results Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 151-163
Szwedzka kultura negocjacji w oczach Polaków w świetle wyników badań Michał Chmielecki s. 181-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing relacji a różnice kulturowe Michał Chmielecki Robert Seliga s. 183-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zebrania organizacji z uwzględnieniem problemów międzykulturowych Michał Chmielecki s. 191-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Delivering business presentations – an intercultural perspective Michał Chmielecki s. 199-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Negocjacje w kulturze amerykańskiej : wybrane aspekty Michał Chmielecki s. 201-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie marketingu szeptanego w Internecie przez firmy z sektora MŚP w województwie łódzkim Michał Chmielecki s. 205-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of SNSs in modern recruitment – case study Michał Chmielecki Marcin Lisowski s. 211-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie Michał Chmielecki s. 225-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 249-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola dwutorowości perswazji w negocjacjach Michał Chmielecki s. 285-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Employer branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania – wyniki badań własnych Michał Chmielecki s. 347-358
  Zacytuj
 • Udostępnij