Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 5 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profesjonalna logistyka szansą gospodarki polskiej w czasach kryzysów, chaosu i zmian Zdzisław Kurasiński s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komplementarność w kształceniu specjalistów logistyki Mieczysław Pawlisiak s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
System kształcenia logistycznego – inżynier czy ekonomista – dylematy edukacji Ryszard Świekatowski s. 35-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i znaczenie wykształcenia w planowaniu zasobów ludzkich w logistyce przedsiębiorstwa Mieczysław Pawlisiak s. 47-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja zagospodarowania terenu centrum logistycznego w Polsce Sławomir Bartosiewicz s. 61-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer logistyki – kompetencje zawodowe i ich uwarunkowania Stanisław Smyk s. 73-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ABC i XYZ w gospodarowaniu zapasami Jarosław Ziółkowski Justyna Łada s. 85-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie kodów dwuwymiarowych 2d do przechowywania i wymiany danych Andrzej Janicki s. 95-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie zarządzania jako czynnik integracji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Wojciech Nyszk s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiar operacyjny obsługi logistycznej Stanisław Smyk s. 115-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie międzynarodowej infrastruktury informatycznej jako składnika międzynarodowych procesów logistycznych Krzysztof Szeląg s. 127-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie infrastruktury transportowej w logistyce międzynarodowej Krzysztof Szeląg s. 139-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-learning as a teaching method for logistics Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 153-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reverse logistics on the example of Toyota Production System Jacek Woźniak s. 165-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia modelowe cech osobowościowych i kwalifikacji oficerów specjalistów logistyki profesjonalnej armii Jacek Woźniak s. 177-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie specjalistów logistyki w armiach państw NATO Krzysztof Juniec Zdzisław Kurasiński s. 191-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja ekologiczna kadr logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Byłeń s. 205-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model kształcenia inżynierów logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej Marian Brzeziński s. 223-235
  Zacytuj
 • Udostępnij