Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2000, Tom 2, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Halina Sobocka-Szczapa s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka bezrobocia w Powiecie Pabianickim Michał Ferdzyn s. 9-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza bezrobocia w Powiecie Brodnickim w latach 1998-1999 Anna Kozłowska s. 37-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikowanie się w zakresie obiegu informacji na przykładzie wybranej firmy w kontekście zarządzania Monika Kowalska s. 59-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposoby podejmowania decyzji przez odbiorców reklam Sebastian Kurczewski s. 79-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cele a motywacja w sytuacji pracy Justyna Malinowska s. 99-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci w wieku 8-12 lat Aleksandra Szkup s. 109-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ Czwartej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej na rozwój regulacji i rachunkowości w Polsce Artur Ciszewski s. 125-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana roli audytorów ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej Aneta Górkiewicz-Żukowska s. 135-154
  Zacytuj
 • Udostępnij