Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 4 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Dębski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauka o turystyce w XXI wieku – strategia, obszar i metodologia badań, dylematy Bogusław Stankiewicz s. 11-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tourism During Financial Crisis Maciej Dębski s. 23-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju regionu a rozwój turystyki Krzysztof Kandefer s. 35-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej Maciej Dębski s. 51-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pułapki turystyczne a rozwój regionów Olena Kulykovets s. 67-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi statków wycieczkowych w basenie Morza Bałtyckiego Joanna Kizielewicz s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki kapitału intelektualnego wyznaczające konkurencyjność regionu – wnioski dla województwa mazowieckiego Jolanta Jurczak s. 91-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 103-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza profilu demograficzno-społecznego jednoosobowych gospodarstw domowych ponoszących wydatki na kulturę i rekreację Teresa Mikulska s. 119-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Baza noclegowa a turystyczna konkurencyjność regionów Agnieszka Tul-Krzyszczuk Ewa Świstak s. 137-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie marką korporacyjną przedsiębiorstw hotelarskich Hanna Górska-Warsewicz s. 147-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udogodnienia dla obsługi konferencji i biznesu narzędziem konkurencyjności na rynku polskich hoteli luksusowych Katarzyna Biełuszko Aleksandra Grobelna s. 161-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy dorobek szkoły zasobowej i jej krytyków można wykorzystać dla potrzeb restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych? Tak Julia Sienkiewicz s. 175-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność w sektorze turystyki uzdrowiskowej – studium zasobowego podejścia czynników konkurencyjności w świetle preferencji kadry kierowniczej uzdrowisk województwa zachodniopomorskiego Joanna J. Sienkiewicz Bogusław Stankiewicz s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola parametru kosztów w procesie ustalania pozycji ratingowej w sektorze przedsiębiorstw uzdrowiskowych : studium przypadku Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. Bogusław Stankiewicz s. 207-216
  Zacytuj
 • Udostępnij