Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 3 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Michał Chmielecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom wymiaru męskości i kobiecości w wybranych regionach Polski – wyniki badań w jednostkach administracji publicznej Janusz Chajęcki s. 7-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizational and Socio-Organizational Mobbing Antecedents Katarzyna Durniat s. 25-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Huawei: chińska firma produkcyjna, która została globalnym liderem ICT Monika Golonka s. 43-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różnorodność kulturowa w kreowaniu elastycznego systemu zarządzania marketingowo-logistycznego przedsiębiorstwem zagranicznym MSP Danuta Janczewska s. 57-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje międzykulturowe w przedsiębiorstwach Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 73-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Media interaktywne w kreowaniu wizerunku miast Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 87-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Być czy mieć? Hierarchia kapitałów w wybranych przedsiębiorstwach ICT na Pomorzu Anna Maria Lis Adrian Lis s. 111-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Europejska różnorodność wartości : implikacje dla zarządzania Barbara Mazur s. 129-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cultural aspects of marketing management in traditional and modern sectors Joanna M. Moczydłowska Urszula Widelska s. 145-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcja personalna w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce: Czy kultura ma znaczenie? Tomasz Olejniczak s. 157-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja outplacementu w warunkach polskich Mieczysław Pawlisiak s. 177-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku globalnym Andrzej Pomykalski s. 193-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cele zagranicznych misji ekspatriantów oraz transfer wiedzy między obcokrajowcami a lokalną kadrą – na podstawie studium przypadku w filii niemieckiej korporacji w Polsce Sylwia Przytuła s. 205-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Porównanie wykorzystania mediów społecznościowych przez sieć Tesco w Polsce i Wielkiej Brytanii Bartłomiej Stopczyński s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hermeneutyka procesów organizacji i zarządzania – analiza meta-paradygmatyczna : poznawcze wyzwania nauk o zarządzaniu 4 Łukasz Sułkowski s. 239-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Case study w badaniu kultury organizacyjnej Joanna Szydło s. 249-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Significance of Cultural Differences in Semiotics for Interpretation of Region’s Visual Identification Elements Michał Turniak s. 263-274
  Zacytuj
 • Udostępnij