Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 14

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty planistyczne związane z polityką długu samorządu gminnego Marlena Borowiak-Michalska s. 7-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Paweł Foedke s. 15-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieposkromiona kreatywność pracowników Grzegorz Jokiel s. 25-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposoby poprawy rentowności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Stanisław Nowosielski s. 33-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sieciowość i jej wpływ na zarządzanie współczesnymi organizacjami Grażyna Osbert-Pociecha s. 45-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ niepewności na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Tadeusz Sarnowski s. 55-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wycena wartości przedsiębiorstwa Izabela Witczak s. 65-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing, offshoring czy nearshoring? Kazimierz Zimniewicz s. 73-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie w warunkach dekoniunktury gospodarczej Paweł Żuraw s. 79-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing relacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tomasz Hoffmann s. 95-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
O reorientacji ról, zadań i kompetencji menedżera w małym przedsiębiorstwie Jan Lichtarski s. 111-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty skuteczności kierowania zespołem projektowym Tadeusz Listwan s. 119-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda 5S i jej znaczenie we wdrażaniu koncepcji Lean Management Magdalena Maseł s. 133-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola sieci bezprzewodowych we wspomaganiu współczesnego zarządzania Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 143-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie rodzinnym Michał Śnieżyński s. 155-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie koncepcji Human Performance Improvement dla zapewnienia współpracy międzydziałowej w organizacji Tomasz Wilczyński s. 165-174
  Zacytuj
 • Udostępnij