Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 7 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne na rynku nieruchomości – studium przypadku Anna Lemańska-Majdzik s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing a specyfika firmy rodzinnej Urszula Gołaszewska-Kaczan Anna Grześ s. 21-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kwalifikacje właścicieli oraz sposób finansowania małych firm rodzinnych i nierodzinnych w Wielkopolsce : podobieństwa i różnice Hanna Mizgajska s. 31-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gestión de la empresa familiar pequeña del sector turístico Marcela Rebeca Contreras Loera Kennedy Magio Obombo Mónica Velarde Valdez s. 43-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kierowcami w firmie rodzinnej z branży TSL Grzegorz Włodarski s. 61-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Role kierownicze właściciela firmy rodzinnej Maria Pawlak s. 73-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie social media do komunikacji przedsiębiorstwa branży meblarskiej Nicoletta Baskiewicz Izabela Niziałek s. 81-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacja własność – zarządzanie i jej wpływ na wyniki finansowe polskich firm rodzinnych : raport z badań własnych Aleksandra Majda Błazej Socha s. 93-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych w aspekcie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych Paula Pypłacz s. 113-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie relacjami z klientem a podnoszenie konkurencyjności firm rodzinnych – studium przypadku Danuta Janczewska s. 121-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał społeczny w firmach rodzinnych : struktura i mechanizm kreowania kapitału rodziny Wojciech Popczyk s. 133-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach rodzinnych Marta Pawłowska Ewa Więcek-Janka s. 149-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca firm rodzinnych z jednostkami badawczo - rozwojowymi w województwie lubelskim Małgorzata Sosińska-Wit s. 161-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncentracja na wewnętrznych źródłach innowacji barierą rozwoju firm rodzinnych Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska s. 173-183
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał innowacyjny mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 185-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego Karolina Gałązka s. 197-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie innowacji w procesie rozwoju firm rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 209-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie koncepcji bricolage w zarządzaniu firmą rodzinną Iwona Gorzeń-Mitka s. 221-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe uwarunkowania wyboru formy prawnej biznesu w firmach rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wybranych źródeł finansowania działalności – opinie właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych Beata Bieńkowska s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect a ryzyko inwestycyjne Olga Martyniuk s. 273-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie finansami w firmach rodzinnych – wyniki dotychczasowych badań Anna Motylska-Kuźma s. 285-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie finansami w firmach rodzinnych – wyniki dotychczasowych badań Anna Motylska-Kuźma s. 285-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomoc publiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym Wioletta Czemiel-Grzybowska s. 299-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomoc publiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym Wioletta Czemiel-Grzybowska s. 299-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Małgorzata Okręglicka s. 313-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków Artur Stefański s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowanie ryzyka kredytowe go w małych i średnich firmach rodzinnych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych Tomasz Jasiński s. 335-342
  Zacytuj
 • Udostępnij