Znaleziono 7 artykułów

Artur Stefański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza przepływów pieniężnych jako instrument prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw Artur Stefański s. 145-155
Wpływ wiedzy analityków kredytowych na efektywność zarządzania portfelem kredytowym w Banku Artur Stefański s. 161-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych Artur Stefański s. 187-195
Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków Artur Stefański s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wyników finansowych w firmach rodzinnych z segmentu MSP Artur Stefański s. 445-457
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych Artur Stefański s. 451-460
Kariera po standardzie Artur Stefański s. 1057-1068
  Zacytuj
 • Udostępnij