Znaleziono 4 artykuły

Olga Martyniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Olga Martyniuk Justyna Martyniuk-Pęczek s. 96-105
Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego – rozważania nad istotą i pomiarem Olga Martyniuk s. 187-197
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect a ryzyko inwestycyjne Olga Martyniuk s. 273-284
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect Olga Martyniuk s. 371-383
    Zacytuj
  • Udostępnij