Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Okręglicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie należności przez mikroprzedsiębiorstwa Małgorzata Okręglicka s. 113-120
Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich finansowania w 2011 roku Małgorzata Okręglicka s. 200-210
Innowacyjność a zarządzanie finansami bieżącymi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Małgorzata Okręglicka s. 267-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Małgorzata Okręglicka s. 313-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adoption and use of ICT as a factor of development of small and medium-sized enterprises in Poland Małgorzata Okręglicka s. 393-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa : wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych Małgorzata Okręglicka s. 395-406
Zastosowanie lean management w małych przedsiębiorstwach Małgorzata Okręglicka s. 459-468
  Zacytuj
 • Udostępnij
Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a finansowe usługi komplementarne Małgorzata Okręglicka s. 545-556