Znaleziono 39 artykułów

Danuta Janczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność wielokulturowych zespołów projektowych w przedsiębiorstwach MSP w aspekcie transferu wiedzy Danuta Janczewska s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie jakości procesów logistycznych w kreowaniu modelu biznesowego w mikroprzedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 13-20
The Position of Innovative Strategy in Marketing-Logistic Management in SMEs Sector Danuta Janczewska s. 17-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie systemu informacji marketingowej dla działalności innowacyjnej w sektorze MŚP Danuta Janczewska s. 21-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność innowacyjna jako szansa rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP Danuta Janczewska s. 27-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w mikroprzedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 31-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zobowiązań kierowniczych w zarządzaniu marketingowo-logistycznym w MŚP Danuta Janczewska s. 33-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+R do sektora MŚP Danuta Janczewska s. 47-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Methods and Marketing Instruments of Logistic Processes Danuta Janczewska s. 51-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesem innowacyjnym w sektorze MŚP w aspekcie korporacji międzynarodowej Danuta Janczewska s. 55-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różnorodność kulturowa w kreowaniu elastycznego systemu zarządzania marketingowo-logistycznego przedsiębiorstwem zagranicznym MSP Danuta Janczewska s. 57-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysem jako czynnik podnoszenia konkurencyjności MŚP w warunkach międzynarodowych powiązań kooperacyjnych Danuta Janczewska s. 67-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wdrażanie współczesnych koncepcji zarządzania innowacjami w sektorze MŚP Danuta Janczewska s. 77-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej Danuta Janczewska s. 78-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MŚP Danuta Janczewska s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 85-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Competitive factors for microenterprises in the process of marketing and logistic management based on the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Danuta Janczewska s. 93-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji Danuta Janczewska s. 103-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie wartości dystrybucji w procesie zarządzania marketingowo-logistycznego na przykładzie sektora spożywczego Danuta Janczewska s. 109-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu Danuta Janczewska s. 112-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie relacjami z klientem a podnoszenie konkurencyjności firm rodzinnych – studium przypadku Danuta Janczewska s. 121-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing and Logistics Management as an Innovative Direction of Management in the SMEs Sector Danuta Janczewska s. 121-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki stymulujące proces dyfuzji wiedzy w mikro przedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 127-139
Tworzenie wartości dystrybucji w procesie zarządzania marketingowo-logistycznego na przykładzie sektora spożywczego Danuta Janczewska s. 131-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie branży cukierniczej w Polsce Danuta Janczewska s. 137-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność innowacyjna w MŚP − zarządzanie przez zobowiązania "Commitment Based Management" – cz. II Danuta Janczewska s. 141-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP Marta Brzozowska Danuta Janczewska s. 151-160
Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego Danuta Janczewska s. 155-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w sektorze MŚP na przykładzie branży konstrukcji stalowych Danuta Janczewska s. 167-183
Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 178-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania firmą rodzinną w sektorze MŚP Danuta Janczewska s. 179-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt marketingowo-logistyczny jako element oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego w sektorze MSP Danuta Janczewska s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie marketingowo-logistyczne a proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw − MSP ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 235-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych Danuta Janczewska s. 239-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność zarządzania projektem marketingowo-logistycznym w przedsiębiorstwie MSP Danuta Janczewska s. 253-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla rozwoju firm rodzinnych w sektorze mikroprzedsiębiorstw Danuta Janczewska s. 311-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Conditions of growth of competitive potential of SMEs versus knowledge management - a regional view Danuta Janczewska s. 311-321
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP Danuta Janczewska s. 348-359
  Zacytuj
 • Udostępnij