Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu gminnego Marlena Borowiak-Michalska s. 7-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skuteczność Internetu jako wsparcie projektów zmian gospodarczych i zarządzania powiatem Paweł Foedke s. 19-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Józef Gregorczyk s. 29-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka" jako efektywny stymulator nowoczesnych przedsięwzięć w polskich przedsiębiorstwach Tomasz Hoffmann s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Usprawnianie procesów komunikacji w zarządzaniu projektami europejskimi Małgorzata Kaczmarek s. 57-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klaster jako środowisko sprzyjające nawiązaniu i trwałości współpracy przedsiębiorstw Szymon Kłopocki s. 71-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia małych przedsiębiorstw w praktyce - wyniki badań Jan Lichtarski s. 89-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konflikt jako źródło zmian Krzysztof Litwiński s. 99-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kobiet na zmiany w zarządzaniu Aleksandra Magusiak s. 111-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja w aspekcie podsystemu rodziny przedsiębiorstwa rodzinnego Justyna Marjańska Katarzyna Staniszewska s. 121-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika zarządzania w polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych - wnioski z badań Andrzej Marjański s. 135-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w organizacji w świetle badań Grażyna Osbert-Pociecha s. 149-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacje z kluczowymi klientami jako uwarunkowanie strategii rynkowej firmy na przykładzie DROP S.A. Anna Owczarek s. 163-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiar i kontrola ryzyka stopy procentowej instrumentów finansowych o stałym dochodzie Edward Pielichaty s. 179-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty zarządzania innowacyjnym projektem technologicznym Tadeusz Sarnowski s. 191-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy informatyczne czynnikiem sprawczym zmian w praktyce zarządzania na przykładzie monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 199-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy psychologiczne i społeczne w procesie zmiany pokoleniowej w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych Joanna Stefańska s. 211-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu - ujęcie marketingowe Aniela Styś s. 221-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Walory rynkowe polskiej przestrzeni wiejskiej Stanisław Styś s. 231-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profesjonalizacja zarządzania w małym przedsiębiorstwie rodzinnym Michał Śnieżyński s. 237-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczne formy zatrudnienia w polskich realiach Ewa Woźniak s. 247-260
  Zacytuj
 • Udostępnij