Znaleziono 12 artykułów

Marcin Hernes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych Michał Chmielecki Piotr Goetzen Marcin Hernes s. 21-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w organizacjach rozwijających się Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 67-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów Andrzej Bytniewski Marcin Hernes s. 69-78
Zarys nowych tendencji w zarządzaniu organizacjami w systemach informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems Marcin Hernes Jawdiga Sobieska-Karpińska s. 73-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internet i inteligentne technologie we wspomaganiu zarządzania Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 83-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania Marcin Hernes s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych   w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania Marcin Hernes s. 111-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 137-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola sieci bezprzewodowych we wspomaganiu współczesnego zarządzania Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 143-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów Andrzej Bytniewski Marcin Hernes s. 177-186
Systemy informatyczne czynnikiem sprawczym zmian w praktyce zarządzania na przykładzie monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 199-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu Anna Chojnacka-Komorowska Marcin Hernes Kamal Matouk s. 247-257