Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Muzahim Al‐Noorachi s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja a kulturowe ujęcie organizacji o zasięgu międzynarodowym Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
XBRL – standard wymiany informacji biznesowej Justyna Fijałkowska s. 27-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technokracja czyli nowa biurokracja a podstawa władzy we współczesnych organizacjach Aneta Jakonis s. 45-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne w Polsce Aneta Jakonis s. 59-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja CRM jako przykład strategii relacyjnej generującej wzrost wartości związku z klientem Katarzyna Wach-Grzybowska s. 71-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie podziału świata na rynki ekonomiczne w marketingu międzynarodowym Muzahim Al‐Noorachi s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomaganie zarządzania na przykładzie zintegrowanego systemu łączności radiowej BRYZA w zarządzaniu kryzysowym miasta Kołobrzeg Łukasz Chruściel s. 107-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne lokalizacje hipermarketów w Polsce Bartłomiej Stopczyński s. 127-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Socjalizacja jako proces wychowania do uczestnictwa w życiu społecznym Adam Koperek s. 139-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój kapitału ludzkiego oraz wykorzystanie JGP jako narzędzia konkurencyjności polskich szpitali Sylwia Hille‐Jarząbek s. 155-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie mieniem poradzieckim na przykładzie przebudowy i modernizacji szpitala w powiecie białogardzkim Andrzej Adamczewski s. 169-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kibuc jako jedna z pierwszych form zarządzania kryzysowego Gniewomir Pieńkowski s. 181-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola działań prewencyjnych w systemie reagowania kryzysowego Izraela Gniewomir Pieńkowski s. 199-221
  Zacytuj
 • Udostępnij