Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 7

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zaufaniem jako warunek utrzymania przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne nad ich odpowiednikami nierodzinnymi Wojciech Popczyk s. 9-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Family governance – struktury i praktyka : Doświadczenia światowe Izabela Koładkiewicz s. 19-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski jako przykład pierwszego rodzinnego nadzoru właścicielskiego w Polsce Jacek Lipiec s. 34-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych Justyna Marjańska Andrzej Marjański s. 44-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne w koreański stylu zarządzania oraz możliwości jego adaptacji w polskich warunkach Piotr Ostaszewski s. 58-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju firm rodzinnych w sektorze MMSP Ewa Kempa s. 73-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych Elżbieta Małyszek s. 82-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kultury organizacji w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa rodzinnego Paweł Nowodziński s. 97-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w perspektywie sukcesji Kazimierz Orzechowski s. 110-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywacja sukcesora jako determinanta skutecznej sukcesji Jolanta Bieńkowska s. 118-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategiczne znaczenie sukcesji dla długookresowej perspektywy rozwoju firmy rodzinnej w Polsce Renata Strzelecka s. 129-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programowanie przyszłości biznesu w oparciu o więzi rodzinne –wybrane problemy sukcesji Piotr Tomski s. 137-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zmianą w firmie rodzinnej Anna Grześ s. 151-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych Andrzej Marjański s. 167-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój zainteresowania firmami rodzinnymi w Polsce a proces wspierania ich działalności Alicja Winnicka-Popczyk s. 190-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych Maria Adamska s. 202-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw Andrzej Brzeziński Stanisław Brzeziński s. 212-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaangażowanie społeczne małych firm województwa podlaskiego Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 228-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe zasoby przedsiębiorstw rodzinnych a osiągane wyniki – rozważania teoretyczne Alicja Hadryś s. 243-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzinny charakter biznesu Magdalena Przybyła Mariusz Przybyła s. 258-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawisko agencji w firmach rodzinnych Jagoda Gola Sławomir Smyczek s. 267-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych Ewa Stawicka s. 281-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną Ryszard Królik s. 291-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych Joanna Stefańska s. 298-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie konfliktem w firmach rodzinnych Weronika Węgielnik s. 308-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola mentoringu w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach rodzinnych Dorota Nawrot s. 319-331
  Zacytuj
 • Udostępnij