Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
1999, Tom 1, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Muzahim Al-Noorachi s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i znaczenie reklamy w przedsiębiorstwie KLIMA plus Magdalena Adamczak s. 9-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie promocji w funkcjonowaniu firmy ubezpieczeniowej : (na przykładzie "POLONII" SA) Marcin Dzięgielewski s. 29-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola produkcji i promocji w działalnosci marketingowej przedsiębiorstwa : (na przykładzie WÓLCZANKI SA) Renata Antonowska Olga Głownia s. 47-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola motywacji w zarządzaniu personelem na przykładzie firmy Art Marketing Syndicate SA Katarzyna Kuprynowicz s. 61-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Promocja jako instrument kreowania wizerunku firmy na przykładzie Energetyki Poznańskiej SA Magdalena Mioduszewska s. 73-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola pośredników w kontaktach między polskimi przedsiębiorstwami a firmami państw Unii Europejskiej : (studium przypadków) Gabriela Ogrodowczyk s. 95-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia konkurencji przedsiębiorstwa na przykładzie Lech Browary Wielkopolski SA Katarzyna Stachowska s. 109-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podatkowe i niepodatkowe aspekty konstrukcji budżetu gminy w 1999 roku na przykładzie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie Jacek Grzywacz s. 125-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji firmy ALSTOM T&D PROTECTION & CONTROL SA Joanna Krześ s. 147-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akredytacja - szczególna forma rozliczeń bankowych Maciej Kubalski s. 165-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przekształcenie jednostki budżetowej w samodzielny publiczny Z.O.Z. : (wybrane aspekty w księgowaniu) Maria Leszkiewicz s. 183-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przelew wierzytelności, faktoring i forfaiting - analiza porównawcza Marcin Molsa s. 201-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing a koszty uzyskania przychodów Monika Staniek s. 217-236
  Zacytuj
 • Udostępnij