Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Muzahim Al‐Noorachi s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy : w świetle wyników badań Hanna Bortnowska Janina Stankiewicz s. 9-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek instytucji zarządzających kapitałami emerytalnymi w Polsce Paweł Trippner s. 23-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
PKP CARGO S.A. a realia polskiego transportu kolejowego w okresie 2002 − 2009 Stanisław Roman s. 41-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys genezy metodologii nauk o zarządzaniu Gniewomir Pieńkowski s. 65-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej – powodzi Gniewomir Pieńkowski s. 95-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
SPC (Statystyczne Sterowanie Procesami) w zarządzaniu jakością Tadeusz Sałaciński s. 115-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewidencja obrotu materiałowego : praktyczne rozliczenie Janina Mospinek s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reklamacje w obrocie materiałowym Janina Mospinek s. 143-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skuteczny, rozsądny i etyczny menedżer, jako koordynator procesu zarządzania Paweł Żuraw s. 159-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czym są normy zawodu księgowego w kontekście norm rachunkowości? Paweł Żuraw s. 171-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczynek do dyskusji nad rozwiązaniami organizacyjnymi i zarządzaniem w sektorze hotelarskim w Polsce Lech Kościelecki Stanisław Kucmin s. 187-214
  Zacytuj
 • Udostępnij