Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 12 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maria Danielewicz Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Jadwiga Snarska s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ilościowa i jakościowa analiza streszczeń prac prezentowanych podczas jednej z lokalnych konferencji przeznaczonych dla pielęgniarek - wskazówki do programów kształcenia przed- i podyplomowego Jarosława Belowska Joanna Gotlig Anna Kaczyńska Mariusz Panczyk s. 9-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chronic pain coping strategies Aleksandra Gutysz-Wojnicka Iwona Kacprzak Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Dorota Ozga Małgorzata Zalewska s. 29-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wybranych parametrów na ocenę ogólną pobytu w badanym podmiocie leczniczym Brygida Kondracka Krzysztof Łukaszuk s. 43-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie informacyjne a poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej Anna Bednarek Marta Czekirda Violetta Mianowana s. 59-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty środowiska pracy a stan zdrowia pielęgniarek Anna Andruszkiewicz Mariola Banaszkiewicz Marta Nowik s. 73-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiar satysfakcji jako wskaźnik skuteczności zarządzania systemowego w podmiotach leczniczych Brygida Kondracka Krzysztof Łukaszuk s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przetwarzanie informacji i identyfikacja problemów pielęgnacyjnych w pielęgniarskim podejmowaniu decyzji Bogumiła Kosicka Anna Ksykiewicz-Dorota s. 103-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena kultury pracy pielęgniarek na podstawie wiedzy zespołu interpersonalnego Katarzyna Młynarska s. 121-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wiedzy i postaw położnych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa połozniczego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych : doniesienie wstępne Jarosława Belowska Joanna Gotlib Barbara Kot-Doniec Mariusz Panczyk Halina Żmuda-Trzebiatowska s. 143-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pielęgniarska diagnostyka rozwoju dziecka w podstawowej opiece zdrowotnej Krystyna Piskorz-Ogórek s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zgoda pacjenta na zabieg ginekologiczny w trybie "jednego dnia" w praktyce szpitalnej Joanna Gotlib Anna Kościńska Grzegorz Stachacz Aleksander Zarzeka s. 177-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Palenie tytoniu wśród młodzieży szkolnej Olga Bielan Emilia Buska Mariola Ejdys s. 193-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja z wybranych elementów opieki pielęgniarskiej na oddziale pediatrii Anna Ksykiewicz-Dorota Ewa Smoleń s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza rodziców na temat szczepień przeciwko ospie wietrznej i pneumokokom oraz decyzja o zaszczepieniu dziecka na przykładzie wybranych placówek lekarza rodzinnego Anna Bednarek Violetta Mianowana s. 229-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposoby radzenia sobie przez nastolatków z obciążeniami psychicznymi związanymi z hospitalizacją i chorobą somatyczną Anna Bednarek Marcin Koszałka s. 245-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania zdrowotne i ich wybrane predyktory a jakość życia kobiet w okesie okołomenopauzalnym na przykładzie pacjentek Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy Anna Andruszkiewicz Mariola Banaszkiewicz Irena Wawrzonkowska s. 263-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie satysfakcji z życia a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrycznych Ewa Kupcewicz Emilia Zwoźniak s. 281-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane Iwona Hincman Ewa Kupcewicz s. 297-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza strategii radzenia sobie ze stresem w grupie pielęgniarek anestezjologicznych Ewa Kupcewicz Ewa Waszczak s. 313-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej w zakresie raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych Agata Flis Aleksandra Gaworska-Krzemińska Agnieszka Zimmermann s. 327-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące jakość życia pielęgniarek anestezjologicznych Ewa Kupcewicz Ewa Waszczak s. 339-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartościowanie zdrowia w opinii studiujących pielęgniarek Ewa Kupcewicz s. 355-371
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja i przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej Ewa Franke Ewa Kupcewicz s. 373-387
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profilaktyka zagrożeń mikrobiologicznych w środowisku pracy na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Ewa Kupcewicz Iwona Wołosewicz s. 389-403
  Zacytuj
 • Udostępnij