Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Paweł Trippner s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwa i ich rola w tworzeniu jakości produktów destynacji turystycznych Maciej Dębski s. 13-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania sektora MSP Barbara Kamińska s. 31-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia Roman Lewandowski s. 47-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą a bezrobocie Halina Sobocka‐Szczapa s. 63-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody klasyfikacji wykorzystywane w procesie zaopatrzenia Arkadiusz Stajuda Iwona Staniec s. 93-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Blaski i cienie zarządzania projektami w sferze kultury Agnieszka Ślusarczyk s. 113-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 oraz filozofii TQM w organizacjach Dominik Zimon s. 127-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości Justyna Fijałkowska s. 141-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintegrowane raportowanie – nowy model raportowania biznesowego Monika Sobczyk s. 155-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania wokół definicji i charakterystyki zawodu księgowego Paweł Żuraw s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mortgage system development in Turkmenistan Amanzhayev Dovran Hurbanheldyyevych s. 185-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model współdziałania służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy Słupsk Gniewomir Pieńkowski s. 193-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys prawno-organizacyjnych uwarunkowań systemu bezpieczeństwa narodowego Polski Gniewomir Pieńkowski s. 211-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawno-administracyjne ograniczenia zasady swobody umów w polskim prawie przewozowym a swoboda przepływu usług w ramach Wspólnoty Europejskiej Paweł Sydor s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi (aprobujące z uwagami) do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie 30352 Paweł Sydor s. 241-244
  Zacytuj
 • Udostępnij