Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Muzahim Al-Noorachi Roman Patora s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika rynku IT w Polsce i jej wpływ na instrumentarium marketingowe Joanna Krygier s. 21-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystywanie facebooka jako narzędzia marketingowego przez łódzkie firmy z sektora MŚP Michał Chmielecki s. 35-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz Agnieszka Łuczak s. 51-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postrzeganie lobbingu przez polskich przedsiębiorców – wyniki badań Michał Chmielecki s. 67-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dostępność produktu a satysfakcja klienta Muzahim Al-Noorachi s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposób konkurowania a rodzaje innowacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa Bartłomiej Stopczyński s. 91-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klient jako wartość napędzająca biznes Muzahim Al-Noorachi s. 91-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marka narzędziem budowy wizerunku przedsiębiorstwa rodzinnego Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 105-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Celebrities as Participan ts in the Brand Building Process of a Business Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 123-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie perspektywy ewolucyjnej w marketingu Łukasz Sułkowski s. 139-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podział strategii marketingowych w kontekście teorii marketingu strategicznego i operacyjnego Katarzyna Wach-Grzybowska s. 149-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce marketingu relacji w działalności marketingowej uczelni wyższej Roman Patora s. 175-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
mHealth, mobile marketing oraz Internet w procesie wdrażania koncepcji marketingu relacji w jednostkach medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 187-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Demokracja w Polsce Stefan Niesiołowski s. 203-210
  Zacytuj
 • Udostępnij