Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 7 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinants of the Internationalization of Family Firms – a Structural Equation Modeling Analysis Nelly Daszkiewicz Magdalena Olczyk s. 11-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie konkurencyjności firm rodzinnych na przykładzie sektora kosmetyków Beata Żelazko s. 31-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność procesów a kreatywność w warunkach firm rodzinnych Nicoletta Baskiewicz s. 47-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Distribución y comercialización en la búsqueda de nuevos mercados : el caso de flexi, una empresa familiar Andrés Morales Alquicira Araceli Rendón Trejo s. 61-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Własność intelektualna wartością przedsiębiorczości rodzinnej Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska s. 75-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność a pozycja konkurencyjna mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk s. 89-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firma rodzinna jako organizacja ucząca się Justyna Marjańska s. 101-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Features of Logistics Flows Formation in Terms of E-commerce Nazar Fihun Yevhen Krykavskyy s. 115-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Estudio de caso: diagnóstico del clima organizacional de una Pyme familiar leonesa María Guadalupe Arredondo Hidalgo Erika Lourdes González Rosas s. 131-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność badawczo-rozwojowa jako determinanta wzrostu innowacyjnego firm rodzinnych Joanna Sadkowska s. 155-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena regionalnych działań na rzecz wzrostu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw : doświadczenia warmińsko-mazurskich mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 169-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje firm rodzinnych w innowacyjność : przegląd zagadnienia w literaturze zagranicznej Alicja Winnicka-Popczyk s. 183-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cooperación empresarial, la innovación y las cadenas de valor como herramientas de desarrollo regional a través de las PyMEs, una propuesta Juan Josué Morales Cervantes Ernesto Ramírez Cárdenas Luis Fernando Olachea Parra Blanca Delia González Tirado s. 199-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zmianą w rozwoju firmy rodzinnej Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 213-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola innowacji w strategii biznesowej MŚP Aleksandra Dewicka s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych Danuta Janczewska s. 239-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność patentowa firm rodzinnych – wybrane problemy badawcze w świetle literatury przedmiotu Łukasz Wściubiak s. 253-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność a zarządzanie finansami bieżącymi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Małgorzata Okręglicka s. 267-283
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne w warunkach globalnego kryzysu finansowego Anna Bąkiewicz s. 287-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giełdowe firmy rodzinne w okresie przedkryzysowym Jacek Lipiec s. 303-321
  Zacytuj
 • Udostępnij
Investigación sobre el modelo de negocio que utilizan las incubadoras en México para atender el emprendedurismo en la gestión de las empresas familiares en la obtención de financiamiento Márquez De Anda Camilo Serrano Torres Ma. Guadalupe Quezada Flores Ma. De la Luz s. 323-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych : przegląd dotychczasowych badań Alicja Winnicka-Popczyk s. 333-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery finansowe w działalności polskich przedsiębiorstw rodzinnych Izabella Steinerowska-Streb s. 351-369
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect Olga Martyniuk s. 371-383
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wpływu relacji własność–zarządzanie na wyniki finansowe polskich firm rodzinnych Aleksandra Majda Błażej Socha s. 385-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wpływu założeń modelu Gordona na wybór źródeł finansowania rodzinnych spółek akcyjnych w Polsce Aneta Ejsmont s. 407-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim Karolina Gałązka s. 427-444
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wyników finansowych w firmach rodzinnych z segmentu MSP Artur Stefański s. 445-457
  Zacytuj
 • Udostępnij