Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 18

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
System informacji gospodarczych wykorzystywany w procesie zarządzania organizacjami Iwona D. Czechowska s. 7-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klasyfikacja budżetowa jako istotny element zarządzania jednostką budżetową na przykładzie Gminy Ozorków Małgorzata Domańska s. 21-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynagrodzenie na tle innych motywatorów w przedsiębiorstwie Dominika Dziedzic Paweł Żuraw s. 37-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
A new accounting approach for lean companies Justyna Fijałkowska Małgorzata Jaruga-Baranowska s. 53-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja strategii finansowania przedsiębiorstwa Iwona Gawryś s. 63-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie działającym w niestabilnym otoczeniu Janusz Gawryś s. 75-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie optymalizacji kosztów jako warunek efektywności ekonomicznej firmy i poprawy rentowności Andrzej Jackiewicz s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Upadłość przedsiębiorstwa – skutek błędu zarządzania czy przypadek? Sławomir Jędrzejewski s. 99-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Segmentacja wyników finansowych polskich banków – praktyka realizacji zaleceń MSSF 8 Czesław Lipiński s. 109-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Minimalizacja ryzyka a efektywność ekonomiczna kontraktu budowlanego Magdalena Magiera s. 123-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusz Emerytur Pomostowych i jego rola w finansowaniu emerytur pomostowych Małgorzata Olszewska s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Financial liquidity and efficiency of the use of capital. Analysis of the example of on the Warsaw Stock Exchange Radosław Pastusiak s. 147-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Moment rozliczenia projektu inwestycyjnego i jego wymiar finansowy Lidia Pilichowska s. 157-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczanie ryzyka podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Eugeniusz Sitek s. 169-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na rynku nieruchomości Marcin Sitek s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał obrotowy netto jako wyznacznik wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa Agata Packa Stanisław Piotrowski s. 193-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacje pomiędzy cyklem konwersji gotówki a stabilnością płynności finansowej w wybranych branżach Łukasz Prysiński s. 205-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestorzy i ich oczekiwania na informacje o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – implikacje dla księgowych Monika Sobczyk s. 217-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kondycja finansowa instytucji funkcjonujących w II filarze systemu emerytalnego Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 227-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżetowanie w przedsiębiorstwie i jego uwarunkowania Marian Walczak s. 239-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczna wartość dodana w przemysłowych spółkach giełdowych Mirosław Wypych s. 249-261
  Zacytuj
 • Udostępnij