Znaleziono 40 artykułów

Paweł Trippner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Paweł Trippner s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Paweł Trippner s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Paweł Trippner s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kryzysu finansowego na potencjał inwestorów finansowych w Polsce Paweł Trippner s. 7-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie zarządzania, znaczenie oraz rozwój kapitałowych filarów emerytalnych w Polsce w okresie dekoniunktury Paweł Trippner s. 11-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek instytucji zarządzających kapitałami emerytalnymi w Polsce Paweł Trippner s. 23-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rentowność inwestycji w instrumenty finansowe i jej uwarunkowania Paweł Trippner s. 31-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Otwarte fundusze emerytalne na rynku finansowym Paweł Trippner s. 33-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Assessment of Financial Investors’ Assets Level and Importance on Financial Market in Poland Paweł Trippner s. 33-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Financial situation of insurance sector for example, a Stock – Exchange Company PZU Paweł Trippner s. 55-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza funkcjonowania funduszy venture capital Rafał Jóźwicki Paweł Trippner s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Paweł Trippner s. 75-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lokaty finansowe na polskim rynku funduszy inwestycyjnych Paweł Trippner s. 83-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
The effectiveness of capital management strategies used by the investment funds in Poland Paweł Trippner s. 119-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie i rozwój instytucji dobrowolnego sektora usług zarządzania kapitałami emerytalnymi w Polsce Paweł Trippner s. 127-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finance Management Instruments in Modern Business Entities in the Light of Research Paweł Trippner s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą Iwona Gawryś Paweł Trippner s. 149-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowa portfeli lokacyjnych jako instrument zarządzania kapitałem Paweł Trippner s. 161-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Application of Finance Management Instruments in Business Entities for example of PGE and Tauron Companies Paweł Trippner s. 181-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych jako instytucji zarządzających funduszami emerytalnymi Paweł Trippner s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów zarządzających kapitałami emerytalnymi w 2011 roku Paweł Trippner s. 197-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 198-209
Rozwój instytucji działających w kapitałowych filarach emerytalnych w Polsce Paweł Trippner s. 211-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kondycja finansowa instytucji funkcjonujących w II filarze systemu emerytalnego Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 227-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Assessment of investment policy independence of the second pillar old-age pension institutions Paweł Trippner s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne - analiza porównawcza Paweł Trippner s. 239-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 247-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżet miasta Garwolin w latach 2010-2013 = Assessment of budget management in the city Garwolin during 2010-2013 periods Paweł Trippner s. 271-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura i rozwój rynku instytucji zarządzających kapitałami emerytalnymi w latach 1999-2010 Paweł Trippner s. 299-310
Społeczno-ekonomiczne efekty zmian ustawowych regulacji na rynku emerytalnym w Polsce Paweł Trippner s. 345-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena kondycji finansowej oraz strategii finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 2008-2012 Paweł Trippner s. 361-369
Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 395-403
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom dochodów podatkowych oraz samodzielność dochodową na przykładzie miasta Brodnica Paweł Trippner s. 453-468
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność strategii zarządzania kapitałami przez pośredników finansowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Paweł Trippner s. 573-583
Ewolucja struktury portfeli inwestycyjnych podmiotów zarządzających kapitałem emerytalnym w obowiązkowym filarze komercyjnym Paweł Trippner s. 837-849
Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych Paweł Trippner s. 969-980
  Zacytuj
 • Udostępnij