Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 6

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań Łukasz Sułkowski s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną Marek Andrzejewski s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola firm rodzinnych – pot rzeba nowych umysłów wyznacznikiem kreatywność i przedsiębiorczości Jan D. Antoszkiewicz s. 33-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój firm rodzinnych w Polsce Dagmara Lis s. 51-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty rozwoju m ałych firm rodzinnych w sektorze napraw samochodów Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 63-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie firmą rodzinną na przykładzie Ośrodka Szkolenia Kierowców „ŻURAW” w Świdnicy Paweł Żuraw s. 77-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing rach unkowości w firmach rodzinnych Teresa Mikulska s. 89-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prognozowanie powo dzenia zawodowego w przedsiębiorczości Zofia Łącała s. 105-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie długiem działalności gospodarstwa rolnego a zmiana wartości kapitału własnego Joanna Bereżnicka s. 119-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cykl życia przedsiębiorstw rolniczych Paweł Kasztelan s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki rozwoju rodzinnych gospodarstw rolniczych w perspekty wie zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej UE Andrzej Parzonko s. 143-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw rodzinnych nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w Polsce Artur Stec s. 165-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania firmą rodzinną w sektorze MŚP Danuta Janczewska s. 179-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie marki w kontekście zorientowanej na klienta propozycji wartości Katarzyna Wach-Grzybowska s. 193-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza działań proekol ogicznych w firmach rodzinnych Katarzyna Chudy Sylwia Gostkowska-Dźwig s. 209-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce firm rodzinnych jako dominującej formy drobnej przedsiębiorczoś ci w gospodarce powiatu kłodzkiego : ze szczególnym uwzględnieniem kłodzkich gmin uzdrowiskowych Aleksandra Gromelska s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego Krystyna Leszczewska s. 247-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowe go w przedsiębiorstwie Anetta Kuna-Marszałek Jakub Marszałek s. 263-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie i problemy dystrybucyjne mikrofinansowania Jacek Buko s. 279-287
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie finansowe firm rodzinnych Tomasz R. Smus s. 289-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
WIG Rodzinny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Piotr Koliński Jerzy Niemczyk s. 307-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda wewnętrznych ratingów jako czynnik umożliwiający określenie ceny kredytu adekwatnej do ryzyka dz iałania firm rodzinnych Agnieszka Ścianowska s. 323-336
  Zacytuj
 • Udostępnij
System podatkowy a małe firmy rodzinne Magdalena Miszczuk s. 337-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Rafał Balina s. 351-361
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kredytu handlowego w finansowaniu firm rodzinnych na przykładzi e mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego Helena Kościelniak Agnieszka Wróblewska-Kazakin s. 363-376
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie przedsi ębiorstw rodzinnych na przykładzie rzemiosła we Wrocławiu Emilia Konopska-Struś s. 377-395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania dział alności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Karolina Gałązka Małgorzata Sosińska-Wit s. 397-410
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ płacy minimalnej n a poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim Mariusz Nyk s. 411-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne, samozatrudnienie, firmy społeczne – a możliwość ograniczania bezrobocia Halina Sobocka‐Szczapa s. 427-446
  Zacytuj
 • Udostępnij