Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 11 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Listwan s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań Michał Chmielecki s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych Michał Chmielecki Piotr Goetzen Marcin Hernes s. 21-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje osobowościowe lidera projektu Krzysztof Dziekoński Arkadiusz Jurczuk s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania kształtowania zespołu projektowego w organizacji Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 51-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie i kompetencje zespołu projektowego Izabela Kołodziejczyk-Olczak s. 65-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Role menedżera projektu Jacek Kopeć s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces doboru personelu do wirtualnego zespołu projektowego Katarzyna B. Białas Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 89-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje menedżerskie i czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Barbara Kożuch Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek s. 105-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaufanie w zespole projektowym a (kobiecy) model przywództwa Beata Krawczyk-Bryłka s. 117-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Personalne zarządzanie projektami Tadeusz Listwan s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie procesu komunikacji zespołu zadaniowego w jednostkach policji Joanna Łuczak s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyznaczniki efektywności zespołów pracowniczych Zbigniew Piskorz s. 155-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Education and its role in building students attitude to - wards Project Management Joanna Sadkowska s. 171-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacyjne i społeczno-kulturowe warunki sukcesu zespołu projektowego Czesław Sikorski s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje wymagane wobec kierowników zespołów projektowych – ocena potencjału pracowników Agnieszka Springer s. 193-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kwalifikacje i kompetencje członków międzynarodowych zespołów projektowych w obszarze ZZL Marzena Stor s. 207-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu projektami Ewa Stroińska s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura organizacyjna zespołów projektowych – studium przypadku zespołów dydaktycznych w szkole wyższej Łukasz Sułkowski s. 247-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza międzynarodowych zespołów wiedzy – w świetle badań własnych Justyna Trippner-Hrabi s. 255-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem Renata Winkler s. 267-278
  Zacytuj
 • Udostępnij