Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
1999, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarcie konferencji Roman Patora s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cele naukowe konferencji Władysław Welfe s. 11-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tradycje i nowoczesne nauczanie rachunkowości zarządczej Alicja Jaruga s. 17-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie statystyki u schyłku wieku Walenty Ostasiewicz s. 25-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria ekonomii a metody ilościowe Walentyna Kwiatkowska s. 37-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ku wielowariantowemu nauczaniu informatyki Gabriela Idzikowska s. 41-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie metod ilościowych w uczelniach niepaństwowych - refleksje Michał Kolupa s. 63-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody ilościowe na wieczorowych studiach licencjackich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Katarzyna Wawrzyniak s. 67-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie przedmiotów matematyczno-statystyczncych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Piotr Błażczak Idzi Siatkowski Feliks Wysocki s. 71-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza niezbędna dla rozwoju systemów klasy EDI-EC Marian Niedźwiedziński s. 81-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doświadczenia nauczania ekonometrii przy wykorzystaniu pakietów komputerowych Nina Łapińska-Sobczak s. 87-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie komputerów w nauczaniu przedmiotów ilościowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie Włodzimierz Roszczyński Tomasz Wojdyński s. 91-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie metod ilościowych a problemy praktyki gospodarczej Aleksander Zeliaś s. 101-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podsumowanie obrad konferencji - wnioski i postulaty Łucja Tomaszewicz s. 101-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba oceny oczekiwań pracodawców łódzkich wobec absolwentów szkół wyższych Łukasz Sułkowski s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie metod ilościowych w pracy zawodowej Cezary Feliniak s. 115-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie metod ilościowych w bankowości Czesław Lipiński s. 117-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program konferencji s. 127-129
  Zacytuj
 • Udostępnij