Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 5 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Stroińska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój samorządów lokalnych w dekadzie integracji Polski z Unią Europejską Iwona Franczak s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Process Identification in a Supply Chain as the Basis for Synergy of Innovative Solutions Yevhen Krykavskyy Elena Pokhylchenko s. 23-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienie planowania działań w administracji lokalnej – programowanie rozwoju Jacek Strojny s. 43-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia behawioralna stymulantem rozwoju regionalnego – kontekst jednostek samorządu terytorialnego Katarzyna Piórkowska s. 59-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu Michał Kościółek Monika Ziółko s. 75-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola organizacji non-profit w rozwoju regionalnym – ujęcie projektowe Anna Marciszewska s. 89-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionu na przykładzie regionu świętokrzyskiego Izabela Wierzbicka s. 105-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uczestnictwo miasta w projekcie międzynarodowym jako czynnik rozwoju regionalnego: Szczecinek w konsorcjum Civitas – Renaissance Adam Wyszomirski s. 117-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria ograniczeń a przedsięwzięcia realizowane w oparciu o Prawo zamówień publicznych Grzegorz Jokiel s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 Agnieszka Franczak s. 143-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości w regionie łódzkim - analiza wybranych inicjatyw przedsiębiorczych i źródeł ich finansowania Michał Nowicki s. 159-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wytycznych regulujących realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na zarządzanie w ośrodkach pomocy społecznej Tomasz Jabłoński s. 179-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego ośrodków pielgrzymkowych Stefan Nowak s. 191-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i regionu poprzez otwarte innowacje Natalia Przybylska s. 203-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości i ograniczenia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach i na rzecz rozwoju branży sportowej, na przykładzie województwa mazowieckiego Marcin Darecki Magdalena Kubów s. 217-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi Dominika Lisiak-Felicka Anna Szmit Maciej Szmit s. 233-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność zarządzania projektem marketingowo-logistycznym w przedsiębiorstwie MSP Danuta Janczewska s. 253-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza i ocena ex-ante efektów ekonomicznych w procesie zarządzania projektem publicznym – przykład projektów logistycznych i turystycznych Tomasz Kołakowski s. 267-282
  Zacytuj
 • Udostępnij