Znaleziono 6 artykułów

Stefan Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Stanisława Ossowskiego Stefan Nowak s. 7-12
Z zagadnień postępu naukowego Stefan Nowak s. 21-46
Karta turystyczna jako skuteczne narzędzie aktywowania popytu turystycznego Stefan Nowak Ewa Wszendybył-Skulska s. 113-124
Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego ośrodków pielgrzymkowych Stefan Nowak s. 191-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
Innowacyjny system monitorowania kosztów eksploatacyjnych w zasobach lokalowych i zarządzanie nimi Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 307-314
Wpływ polityki Unii Europejskiej na konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w gospodarowaniu odpadami Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 643-650