Znaleziono 4 artykuły

Ewa Wszendybył-Skulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Synergy as a Value Generator in Tourism Małgorzata Bednarczyk Ewa Wszendybył-Skulska s. 9-21
Karta turystyczna jako skuteczne narzędzie aktywowania popytu turystycznego Stefan Nowak Ewa Wszendybył-Skulska s. 113-124
Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr turystycznych na rynku lokalnym Sebastian Kopera Ewa Wszendybył-Skulska s. 172-183
Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie Ewa Wszendybył-Skulska s. 763-770