Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2005, Tom 6, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
O istocie, przejawach i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie Jan Lichtarski s. 7-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys w cyklu życia przedsiębiorstwa i czynniki kryzysogenne Tadeusz Sarnowski s. 15-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Symptomy sytuacji kryzysowych w małych i średnich przedsiębiorstwach Stanisław Nowosielski s. 27-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 43-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa jako system wczesnego ostrzegania przed upadłością Stefan Wrzosek s. 51-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program restrukturyzacyjny jako instrument zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstwem Grażyna Osbert-Pociecha s. 67-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy przewagi konkurencyjnej na rynku w kontekście procesów integracyjnych Aniela Styś s. 79-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju idei marketingu w Polsce : znaczenie otoczenia systemowego Stanisław Styś s. 89-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miasto w warunkach zagrożenia kryzysem Andrzej Jaroń s. 95-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces restrukturyzacji Zakładów Automatyki Przemysłowej - studium przypadku Jacek Płocharz s. 111-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przebieg procesu przekształceń własnościowych na przykładzie SKLEJKA - EKO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Ryszard Węgrzynowski s. 131-138
  Zacytuj
 • Udostępnij