Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jarosław Sokołowski s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja procesów gospodarczych Beata Glinkowska s. 13-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Blogi w strategii komunikacji polskich przedsiębiorstw Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyka dystrybucji jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Barbara Kamińska s. 37-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacja a przewaga konkurencyjna polskich przedsiębiorstw Bartłomiej Stopczyński s. 57-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Redefinicja założeń strategicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz działania antykryzysowe w obliczu światowego kryzysu gospodarczego Andrzej Woźniak s. 69-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Element zarzązdania strategicznego w funkcjonowaniu regionalnej firmy ochrony osób i mienia Dariusz Skłodowski Andrzej Woźniak s. 85-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 103-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie endo i egzogennych czynników wpływających na pracę zespołową Justyna Trippner-Hrabi s. 123-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie modelu zarządzania w organizacji Joanna Wiśniewska-Mikosik s. 135-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach i jego modele Beata Glinkowska s. 163-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 173-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola filozofii KAIZEN w doskonaleniu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie Krystyna Kąpa-Kejna s. 191-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwo rodzinne - próba identyfikacji mocnych i słabych stron Jarosław Sokołowski s. 199-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele motywacyjnego zarządzania jakością Jan Szupiło s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij