Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 7

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego Andrzej Marjański s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesem sukcesji firmy rodzinnej Joanna Stefańska s. 27-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 43-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interferencja obszarów firmy i rodziny w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : przypadków Ewa Więcek-Janka s. 57-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Upublicznienie firm rodzinnych – szanse i zagrożenia Alicja Winnicka-Popczyk s. 75-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej Krystyna Leszczewska s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania Elżbieta Małyszek s. 107-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy decyzyjne w firmach rodzinnych na przykładzie średniego przedsiębiorstwa Agnieszka Wróblewska-Kazakin s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozytywne konsekwencje rodzinnego charakteru firm w zarządzaniu zasobami ludzkimi Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 143-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika pozyskiwania zasobów ludzkich w firmach rodzinnych Anna Grześ s. 157-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika działalności firm rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 177-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych : problematyka procesu selekcji i rekrutacji Anna Niemczewska s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa – przykład firm rodzinnych Katarzyna Chudy s. 235-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ponadgraniczny kapitał społeczny a internacjonalizacja młodych przedsiębiorstw rodzinnych Wojciech Popczyk s. 253-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorstw rodzinnych w niemieckiej gospodarce i społeczeństwie Maria Bernat s. 277-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internacjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych – przegląd badań Katarzyna Zaniewska s. 295-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena pracowników w mikropodmiotach województwa łódzkiego Halina Sobocka-Szczapa s. 297-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych na przykładzie województwa podkarpackiego Teresa Piecuch s. 307-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola biznesu rodzinnego w gospodarce niemieckiej Aleksandra Gromelska s. 325-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie Firm Rodzinnych Justyna Marjańska Katarzyna Staniszewska Piotr Sylwestrzak s. 339-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kooperacji na rozwój firm rodzinnych w Polsce – przykładzie E-Energo S.A. Aneta Ejsmont s. 355-373
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 1 s. 377-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 s. 379-380
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 3 s. 381-383
  Zacytuj
 • Udostępnij