Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2001, Tom 3, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja referatów wygłoszonych na konferencjach pt. "Finansowanie kosztów w procedurach medycznych" oraz "Wpływ zmian w finansowaniu na zarządzanie kosztami" Stanisław Orkisz s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmowa Andrzej Jackiewicz Alicja A. Jaruga s. 9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konieczność modyfikacji struktury Szpitala Klinicznego WAM SPZOZ w związku ze zmianą sposobu finansowania Zakładu Opieki Zdrowotnej Marian Galikowski s. 11-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia na przykładzie Szpitala Klinicznego WAM z Polikliniką SPZOZ w Łodzi Marian Galikowski s. 17-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ postępu w diagnostyce i terapii chorób układu krążenia na koszty leczenia w oddziałach kardiologicznych Zenon Gawor s. 29-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdawczość Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz Alicja A. Jaruga Maria Leszkiewicz s. 34-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Farmakoekonomiczna ocena farmakoterapii depresji i jej kosztów pośrednich Józef Kocur s. 39-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty hospitalizacji a rodzaj schorzenia na przykładzie Kliniki Chorób Płuc Jan Kowalski s. 44-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niemiecki system ubezpieczeń chorobowych z punktu widzenia controllingu Jörn W. Ewaldt Rainer Schwarz s. 48-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie i szkolenie pracowników zakładów opieki zdrowotnej w dobie reformy służby zdrowia Joanna Sułkowska Łukasz Sułkowski s. 59-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele strategii biznesu w sektorze usług medycznych Jadwiga Gawryś Łukasz Sułkowski s. 65-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania tworzenia strategii w Zakładach Opieki Zdrowotnej Joanna Sułkowska s. 72-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie świadczeń medycznych przez Łódzką Regionalną Kasę Chorych : teoria i praktyka Marek Bryła Włodzimierz Stelmach s. 75-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontraktacja świadczeń medycznych w Oddziale Warszawskim MRKCH Wojciech Szrajber s. 90-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozliczenia kosztów w specjalistycznym lecznictwie zamkniętym Marian Walczak s. 97-107
  Zacytuj
 • Udostępnij