Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
1999, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Walentyna Kwiatkowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania władz samorządowych w zakresie bezrobocia w województwie nowosądeckim Dorota Brońska s. 9-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność pracy Rejonowego Urzędu Pracy w Płocku w procesie zwalczania bezrobocia Sławomir Adam Jasiński s. 15-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywne formy ograniczania bezrobocia w rejonie działania RUP w Sieradzu Krzysztof Kaniecki s. 21-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w RUP w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1991-1997 Renata Przybytniak s. 39-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy przeciwdziałania bezrobociu w rejonie Koniecpola Agata Wolińska s. 49-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces konsolidacji banków w okresie transformacji systemowej na przykładzie PBG Bank SA Grupa PEKAO SA Tomasz Paradowski s. 59-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka działalności Banku Pocztowego S.A. Beata Pietrzak s. 67-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rpzwój społeczno-gospodarczy przedsiębiorstwa "Medicines S.A." w latach 1990-1997 Agnieszka Fijałkowska s. 105-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka przedsiębiorstwa w zakresie aktywizacji kanałów dystrybucji Krzysztof Kulig s. 117-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Symulacja liczbowa skutków inwestowania dla wielkości obciążeń podatkowych Adrianna Kurek s. 125-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza popytu na rynku księgarskim książek z branży ekonomicznej na przykładzie hurtowni książek spółka cywilna "NWN" Robert Macioł s. 137-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba opracowania modelu relacji: zatrudnienie - wydajność - płaca Magdalena Stankiewicz s. 155-157
  Zacytuj
 • Udostępnij