Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys gospodarczy a inwestycje Stefan Wrzosek s. 7-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys - zagrożenia i szanse dla zarządzania Krzysztof Litwiński s. 11-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena ratingowa w zarządzaniu ryzykiem kredytowym na tle kryzysu gospodarczego Paweł Foedke s. 21-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys szansą rozwoju współpracy przedsiębiorstw w klastrze Szymon Kłopocki s. 29-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauka - technologia - przemysł - społeczeństwo Jerzy Świdziński s. 35-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing usług doradczych jako skuteczna strategia zarządzania w obliczu kryzysu : na przykładzie usłyg budowlanych Bogdan Szombara s. 43-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreatywność jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa Tadeusz Sarnowski s. 55-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w organizacji - wyniki badań sondażowych Grażyna Osbert-Pociecha s. 61-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy decyzyjne w tworzeniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Jacek Nazdrowicz s. 73-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internet i inteligentne technologie we wspomaganiu zarządzania Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 83-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja zarządzania - moda czy konieczność Stanisław Nowosielski s. 97-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing i insourcing jako sposób racjonalizacji architektury biznesu Jan Lichtarski s. 107-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt internetowego narzędzia do badania przedsiębiorstw Konrad Piechota s. 117-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zadania menedżera w budowaniu pozytywnych postaw pracowników w obliczu współczesnych zmian Andrzej Marjański s. 125-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie talentami kierowniczymi sposobem kreowania przywódców organizacji Katarzyna Grzesik s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sieciowe organizacje handlowe jako odzwierciedlenie nowych trendów w gospodarce rynkowej Anna Owczarek s. 147-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowa portfeli lokacyjnych jako instrument zarządzania kapitałem Paweł Trippner s. 161-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Tomasz Hoffmann s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody zarządzania długiem w jednostce samorządu gminnego Marlena Borowiak-Michalska s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samorząd terytorialny w stymulowaniu przedsiębiorczości przedsiębiorstw Brygida Derbich-Cieplik s. 197-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych Michał Śnierzyński s. 209-218
  Zacytuj
 • Udostępnij