Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Muzahim Al‐Noorachi Maciej Trippner s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konieczność planowania działalności marketingowej Muzahim Al‐Noorachi s. 13-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biznes plan jako mapa prowadzenia interesu Muzahim Al‐Noorachi s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zobowiązań kierowniczych w zarządzaniu marketingowo-logistycznym w MŚP Danuta Janczewska s. 33-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Merchandising z kreacją atmosfery jako forma komunikacji z klientem w miejscu sprzedaży Katarzyna Kolasińska‐Morawska s. 53-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowe aspekty zarządzania firmami na rynku usług ochroniarskich Joanna Łuczak s. 67-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie decyzji jako nieodłączny element zarządzania organizacjami w warunkach konkurencji Joanna Łuczak s. 87-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w uczelniach wyższych w Polsce na podstawie badań własnych Robert Seliga s. 105-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia szpitali publicznych w Polsce – analiza porównawcza studiów przypadku Joanna Sułkowska s. 121-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie modelu RABOSTIC w komunikacji marketingowej w sektorze usług medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 129-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność innowacyjna w MŚP − zarządzanie przez zobowiązania "Commitment Based Management" – cz. II Danuta Janczewska s. 141-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ technologii IT na rozwój innowacji produktowych na przykładzie książki elektronicznej Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 163-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bliskie otoczenie konkurencyjne źródłem zasobów niezbędnych do realizacji strategii innowacji Bartłomiej Stopczyński s. 175-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzenne aspekty zarządzania innowacyjnością Maciej Trippner s. 187-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Delivering business presentations – an intercultural perspective Michał Chmielecki s. 199-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe aspekty zarządzania Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie organizacji uczącej się w tworzeniu przewagi konkurencyjnej Justyna Trippner-Hrabi s. 235-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nurt interpretatywny w kreacji sloganów reklamowych Michał Turniak s. 251-263
  Zacytuj
 • Udostępnij