Znaleziono 16 artykułów

Robert Seliga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Seliga s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ecologistics - contemporary trend in building the image of medical units Robert Seliga s. 75-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
A Comparative Study of Attitudes towards Entrepreneurship between Polish and British Students Michał Chmielecki Robert Seliga s. 89-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w uczelniach wyższych w Polsce na podstawie badań własnych Robert Seliga s. 105-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza sektora usług medycznych w Japonii i USA Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 119-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie modelu RABOSTIC w komunikacji marketingowej w sektorze usług medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 129-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja marketingowa w sektorze usług medycznych i profilaktyce zdrowia Robert SEliga Joanna Sułkowska s. 139-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola marketingu w pozyskiwaniu kandydatów do Wojska Polskiego Robert Seliga s. 143-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing relacji a różnice kulturowe Michał Chmielecki Robert Seliga s. 183-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
mHealth, mobile marketing oraz Internet w procesie wdrażania koncepcji marketingu relacji w jednostkach medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 187-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie narzędzi marketingu relacji w działalności e-learningowej uczelni wyższej Robert Seliga s. 199-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie współczesnych modeli marketingu partnerskiego w działalności edukacyjnej Robert Seliga s. 215-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ koncepcji CSR na budowanie wizerunku w biznesowym modelu jednostek medycznych w Polsce Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 215-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wpływające na rozwój jednostek medycznych w Polsce Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele marketingu w sektorze usług medycznych w Polsce – zmiana orientacji marketingowej Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ narzędzi marketingu relacyjnego na kształtowanie się mapy interesariuszy dla jednostek medycznych Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 347-357
  Zacytuj
 • Udostępnij