Znaleziono 8 artykułów

Adam Panaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja a kulturowe ujęcie organizacji o zasięgu międzynarodowym Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywództwo w organizacji Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 45-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej – próba bilansu Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 59-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 103-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wymiarów kultury narodowej na paradygmaty przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 116-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 132-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe aspekty zarządzania Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 305-322
  Zacytuj
 • Udostępnij