Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 5 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Stroińska Łukasz Sułkowski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane dylematy strategicznego zarządzania projektami w organizacjach Janusz Marek Lichtarski s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management in Process – Oriented Organizations Barbara Kamińska s. 17-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pragmatyzm krzywych uczenia się i doświadczeń w aspekcie organizacji projektowych Katarzyna Marek-Kołodziej Iwona Pisz Iwona Łapuńska s. 29-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne modele kształcenia Lifelong Learning testowane w uczelniach wyższych w ramach projektów innowacyjnych Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 43-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy wczesnego ostrzegania w realizacji projektów Iwona Pisz Iwona Łapuńska s. 55-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie kadr dla gospodarki rozwijającej się Małgorzata Bartosiak s. 67-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynnik ludzki a sukces i ryzyko przedsięwzięć projektowych, realizowanych w sektorze publicznym Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 83-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniki zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie Małgorzata Baran Bożena Klimczak Monika Kłos Jacek Strojny s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie efektywności zespołów projektowych według modelu Belbina na przykładzie dużych projektów budowlano–montażowych Katarzyna Marek-Kołodziej Iwona Łapuńka s. 113-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie zespołów w działaniach outsourcingowych Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 127-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza dokumentów strategicznych w kontekście wdrażania "Krajowej polityki miejskiej" Agnieszka Ulfik s. 139-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie wiedzy e–konsumentów w zarządzaniu procesami innowacyjnymi Aleksandra Radziszewska s. 151-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projektowanie działalności promocyjnej w koncepcji zrównoważonej Tomasz Trojanowski s. 163-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu a kreowanie wizerunku firmy przez polskie przedsiębiorstwa Maja Żychlewicz s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Competitive Border Region Theory and Practice Arkadiusz Malkowski s. 183-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura projektowa w procesie zarządzania projektami na uczelniach wyższych – wyniki badania Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij