Znaleziono 18 artykułów

Ewa Stroińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Stroińska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Ewa Stroińska Łukasz Sułkowski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki transformacji rynku pracy Ewa Stroińska s. 11-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość - narzędziem wspomagającym dyskryminowanie kobiety na rynku pracy Ewa Stroińska s. 21-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele karier we współczesnych organizacjach Ewa Stroińska s. 39-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele karier we współczesnych organizacjach Ewa Stroińska s. 39-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kobiet w procesie integracji europejskiej Aleksandra Piekarska Ewa Stroińska s. 70-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Telepraca - alternatywna forma zatrudnienia i organizacji pracy Ewa Stroińska s. 107-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Ewa Stroińska s. 111-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie zespołów w działaniach outsourcingowych Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 127-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne wyznaczniki adaptacji na rynku pracy Ewa Stroińska s. 183-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy : ujęcie teoretyczne Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu efektywności organizacji Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Telepraca a organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem Ewa Stroińska s. 221-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu projektami Ewa Stroińska s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 261-270
Modelowanie i optymalizacja przedsięwzięć biznesowych wspomaganych metodami sztucznej inteligencji Ewa Stroińska Leszek Zakrzewski s. 669-680