Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 5 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Henryk Skłodowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi w pracy : moderująca rola makiawelizmu Łukasz Baka s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych Katarzyna Biegańska s. 23-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej Ewa Bilska s. 45-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywacja pracowników w urzędach gmin w województwie łódzkim Michał Chmielecki s. 65-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konflikt praca – rodzina i rodzina – praca a poczucie jakości życia matek pracujących zawodowo Romuald Derbis s. 79-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości Maria Finogenow Magdalena Zadworna-Cieślak s. 97-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwie formy pracoholizmu w świetle dualistycznej koncepcji pasji Lucyna Golińska s. 117-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny stosowania mobbingu przez kadrę kierowniczą a postawy rodzicielskie – próba analizy zjawiska Małgorzata Klimka s. 135-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, stosowane przez mężczyzn bezrobotnych – analiza porównawcza Elżbieta Kornacka-Skwara s. 149-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego Anna Lubrańska s. 167-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ prymowania znaków towarowych na system wartości Mirosław Brejwo Małgorzata Kochel Justyna Michałek s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 193-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy przywódcze kuratora sądowego w percepcji jego podopiecznych Marta Porembska s. 207-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świadomość oddziaływania reklamowego na aktywność konsumencką Małgorzata Roślak-Olczyk s. 221-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować? Magdalena Poraj-Weber Katarzyna Sekścińska s. 235-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Influence of internal communication enterprises on psychological aspects changes of situations of employees FP Spomax s.a. Internal conflicts Jarosław Sobczak s. 253-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cognitive challenges of epistemology in management sciences Łukasz Sułkowski s. 271-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skłonność do ryzyka jako kryterium doboru kadr na przykładzie kierowców Monika Stawiarska-Lietzau s. 283-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacje trudne w środowisku pracy – raport z badań dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego Dagmara Szonert-Rzepecka s. 301-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie decyzji ryzykownych jako rodzaj „gry” prowadzonej przez inwestorów giełdowych Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek Michał Warzyński s. 327-346
  Zacytuj
 • Udostępnij