Znaleziono 24 artykuły

Nina Ogińska-Bulik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowościowe uwarunkowania nadużywania Internetu Nina Ogińska-Bulik s. 3-15
Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe : konstrukcja i własności psychometryczne Nina Ogińska-Bulik Leszek Putyński s. 25-33
Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji Nina Ogińska-Bulik s. 27-35
A Comparison of Anger in Cardiovascular High Risk and Normal Adolescents Carolyn C. Johnson Nina Ogińska-Bulik s. 29-38
Psychologiczna charakterystyka kobiet z nadwagą i otyłością Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 35-44
Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 37-47
Psychologiczne wyznaczniki redukcji nadwagi u kobiet Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 51-60
Potraumatyczny wzrost : zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych osób Nina Ogińska-Bulik s. 51-66
A Comparison of Type A Behaviour Pattern in Cardiovascular High Risk and Normal Adolescents Nina Ogińska-Bulik s. 59-68
Umiejscowienie kontroli a radzenie sobie z bólem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów Piotr Gurowiec Nina Ogińska-Bulik s. 61-70
Zachowania Typu A Jolanta Chanduszko-Salska Nina Ogińska-Bulik s. 67-77
Wyznaczniki stanu zdrowia funkcjonariuszy policji Nina Ogińska-Bulik s. 67-78
Wyznaczniki stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 79-89
Zasoby osobiste jako wyznaczniki radzenia sobie ze stresem u dzieci Nina Ogińska-Bulik s. 83-93
Wzrost po traumie związanej z doświadczaniem przemocy w rodzinie u dzieci i ich matek Nina Ogińska-Bulik s. 89-100
Temperament a poznawcza koncentracja na zadaniach Nina Ogińska-Bulik s. 99-109
Wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia a zachowania problemowe wśród młodzieży Paweł Majchrzak Nina Ogińska-Bulik s. 111-128
Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem – STAR Nina Ogińska-Bulik s. 115-118
Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka Nina Ogińska-Bulik s. 123-136
Sprawozdanie z XXI Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem – STAR, Bratysława, Słowacja, 20–22 lipca 2000 r. Nina Ogińska-Bulik s. 137-140
Report of the 28th International Congress of Psychology in Beijing, China Nina Ogińska-Bulik s. 145-146
Sprawozdanie z IX Europejskiej Konferencji Psychologii Zdrowia w Bergen – Norwegia Nina Ogińska-Bulik s. 161-164
Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 193-205
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Jeśli zamierzasz schudnąć”, Nina Ogińska-Bulik, Łódź 1999 : [recenzja] Mariola Świderska Nina Ogińska-Bulik (aut. dzieła rec.) s. 297-299