Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2001, Tom 3, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jerzy Różański s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Recenzja wydawnicza zbioru referatów na konferencję, złożonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Czesław Sikorski s. 9-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola dziedzictwa kulturowego dla przyszłości Europy Kazimierz Grążawski s. 15-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie czynników kulturowych w rozwoju gospodarczym Ryszard Piasecki s. 22-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bridging Cross - Cultural Differences in Business Encounters : The Polish-American Experience Stephen H. Advocate Monika M. Advocate s. 28-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kultury w procesie komunikowania i negocjacji na rynkach międzynarodowych Anna Dewalska-Opitek Joanna Strzelczyk-Łucka s. 44-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przesądu i stereotypu w komunikacji międzykulturowej Jędrzej Jaxa-Rożen s. 52-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Praca jako wartość - międzynarodowe badania Jolanta Kulpińska s. 61-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kobiet w procesie integracji europejskiej Aleksandra Piekarska Ewa Stroińska s. 70-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Subkultura korupcji w procesie rządzenia i zarządzania Włodzimierz Fehler s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura w zarządzaniu organizacjami niedalekiej przyszłości Mieczysław Morawski s. 88-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty zwyczajowych i kulturowych zachowań negocjacyjnych Jadwiga Biesaga-Słomczewska s. 93-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychospołeczne aspekty komunikacji interpersonalnej Ewa Kliza s. 101-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja międzykulturowa w biznesie Ireneusz Bittner s. 117-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cross Cultural Entrepreneurship Research : Some Proposals for Scholarly Investigation Mariusz Bratnicki Wojciech Dyduch Rafał Kozłowski Monika Kulikowska s. 126-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Public Relations instrumentu komunikacji międzykulturowej Bogdan Gregor Izabela Pycio s. 145-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kultury orgnizacyjnej w pokonywaniu barier w komunikacji międzykulturowej Jacenta Łucewicz s. 157-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategic Human Resource Management and Cross Cultural Communications Ludmila N. Pankova s. 167-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja w biznesie w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską Natalia Czuchraj Jewgenij Krikawskij s. 182-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalna komunikacja w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym Mirosław Wasielewski s. 193-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Role of Cross-Cultural Communication in European Integration Process David Smith s. 198-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programy wymiany AIESEC jako przykład komunikacji międzykulturowej Honorata Broniarz s. 216-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele werbalne i formy stosunków interpersonalnych Piotr Czerwiński Margarita Nadel-Czerwińska Jadwiga Stawnicka s. 227-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdolności komunikacyjne jako składnik indywidualnego kapitału intelektualnego menedżera Agnieszka Sokołowska s. 240-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zróżnicowania kulturowego na przebieg negocjacji Marta Miszczak s. 253-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki zmian norm zachowań i stereotypów negocjatorów europejskich Ewa Czarnecka-Wójcik Marian Wójcik s. 260-274
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postępująca globalizacja kulturowa na przykładzie reklamy wybranej kategorii produktów (FMCG) L. Klepacz L. Stefańczyk J. Turajczyk s. 275-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie dziedzictwa językowego i kulturowego Europy dla przyszłości Ewa Słowińska s. 299-303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ procesów globalizacji na dziedzictwo językowe i kulturowe w Polsce Bernadeta Welc s. 304-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Europejski Rok Języków 2001 jako okazja rozwoju językowego i promowania bogactwa kulturowego Maria Bołtruszko s. 311-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Język polski jako obcy - stan obecny i perspektywy Marzena Kupczyk s. 316-319
  Zacytuj
 • Udostępnij
Portfolio językowe jako czynnik globalizacji Europy Elżbieta Nowakowska-Rajsman s. 320-327
  Zacytuj
 • Udostępnij
Język obcy jako środek pomocniczy w komunikacji fachowej na poziomie integracji europejskiej Wołodymyr Zadorożnyj s. 328-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Promowanie nauki języków obcych w ramach programu Socrates-Lingua Paweł Poszytek s. 333-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza zastosowania multimedialnych programów komputerowych w procesie dydaktycznym Joanna Skiba s. 341-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-mail and Internet in ESP Teaching Beata Darzyńska Anna W. Kierczak s. 346-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Role of Intercultural Communication in the Process of European Integration Piotr Wahl s. 355-360
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne środki nauczania w glottodydaktyce dorosłych Anna Ćwiklińska s. 361-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Multimedialny słownik terminów policyjnych i III filaru Unii Europejskiej jako pomoc dydaktyczna Małgorzata Jasińska s. 373-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kody socjolingwistyczne a podejście komunikacyjne w nauczaniu języków obcych Elżbieta Jaszczurowska s. 378-386
  Zacytuj
 • Udostępnij