Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 6 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tadeusz P. Tkaczyk s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niestabilność światowych finansów – przyczyny i konsekwencje Władysław Szymański s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje o współczesnym rynku i jego mechanizmach : część I Tadeusz P. Tkaczyk s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finanse seniorów - analiza instytucjonalna Jan Krzysztof Solarz s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zależność pomiędzy kulturą organizacyjną a strategią w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego Sylwia Białas Joanna Litwin s. 51-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie małych przedsiębiorstw na Tajwanie – rys historyczny Anna Bąkiewicz s. 65-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rentowność i płynność finansowa kryteriami oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa Janusz Gawryś s. 91-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielkości wybranych wskaźników finansowych a stan małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Drachal Robert Drachal s. 99-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowa analiza due diligence w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw Małgorzata Oziębło s. 113-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finance Management Instruments in Modern Business Entities in the Light of Research Paweł Trippner s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Impact of technologies applied by the insurance industry on the intermediate demand for „real” economy products – a comparative study Czesław Lipiński s. 141-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wierzytelności Agata Packa s. 159-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Równowaga finansowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych Mirosław Wypych s. 173-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samodzielność finansowa gmin a ich skłonność do inwestowania Stanisław Piotrowski s. 185-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oburzeni na nadmierny rozwój sektora finansowego Adrianna Trzaskowska-Dmoch s. 201-216
  Zacytuj
 • Udostępnij