Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Eugeniusz Brzuska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę społeczną Adam Koperek Jerzy Koperek s. 9-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych – przykład południowego Kaukazu Eugeniusz Brzuska s. 31-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej – próba bilansu Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 59-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne, polityczne i religijne reperkusje wizyty Kurta Waldheima w Watykanie Grzegorz Ignatowski s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przełom, kontynuacja czy kompromis? : zarys polityki zagranicznej administracji prezydenta Baracka Obamy w kontekście wybranych problemów bliskowschodnich Michał Skorzycki s. 95-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sudan – na drodze ku jedności czy podziałowi? Zofia Wilk-Woś s. 125-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce Arktyki we współczesnym bezpieczeństwie międzynarodowym Krzysztof Skusiewicz s. 153-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Media masowe wobec konfliktów międzynarodowych Karol J. Stryjski s. 181-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie konfliktu na Morzu Południowochińskim dla rejonu Azji Południowowschodniej Joanna Górna-Staniszewska s. 207-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koordynacja polityki ekologicznej w skali międzynarodowej w świetle liberalizacji światowego handlu i zasad GATT Anetta Kuna-Marszałek s. 229-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał Ludzki jako narodowa strategia spójności Monika Isajew s. 249-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tendencje w międzynarodowym handlu usługami Piotr Kinas s. 257-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura i zasady funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) Wiesława Włodarczyk-Guzek s. 279-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych Małgorzata Kociszewska-Panaszek Adam Panaszek s. 305-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyplomacja brytyjska wobec bolszewizmu i Rosji radzieckiej (1917 − 1920) Marian Orzechowski s. 325-352
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adam Mickiewicz wobec tureckiego Wschodu Marian Bałczewski s. 353-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyspa Jamajka według relacji Pamiętnika Politycznego i Historycznego z grudnia 1785 roku Krzysztof Lik s. 379-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
Początki brytyjskiej kolonii w Australii w świetle doniesień informacyjnej prasy warszawskiej z lat 1787 − 1792 Krzysztof Lik s. 401-418
  Zacytuj
 • Udostępnij